Radon bariery

Dříve používané stavební materiály často obsahovaly prvek radonu, který dnes svým postupným uvolňováním (ať už z důvodu nekvalitních ochranných nátěrů nebo působením přírodních vlivů) do ovzduší stojí často za různé zdravotní onemocnění, v nejhorším případě se podílí na vzniku rakoviny plic. Tento prvek nejsme schopni cítit ani vnímat a stává se tak tichým nepřítelem. Je proto nutné veškeré starší zástavby, u kterých bylo provedeno řádné měření, před jeho dalším působením ochránit a to včas, aby nedocházelo k dalšímu úniku do ovzduší a zabránilo se mnohým zdravotním komplikacím.

Co se týče novostaveb, ty dle současných norem podléhají podmínkám, které upravují tzv. ozdravná opatření pro budovy nebo vodovody pro veřejnou potřebu, a to už od zahájení výstavby. Jsou-li případné úniky zjištěny, jsou také řešeny okamžitě, nejčastěji vhodným zateplením domu.

Z hlediska normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží měřením radonové koncentrace by tak mělo být součástí každého schvalovacího rozhodnutí – kolaudace posouzení vhodnosti stavby. Zjištěním přítomností tohoto prvku lze získat potřebné dotace na omezení jeho dalšího působení čili podniknout tzv ozdravná opatření, díky kterým lze zajistit bezpečný a zdravý domov.

Materiály značky Synthesia International, se kterými dlouhodobě pracujeme, disponuje výrobky, které dokážou nabídnout skvělou protiradonovou bariéru. Konkrétně se jedná o PU systémy, které spadají do kategorie pasivních opatření a jejich účinnost proti působení účinkům radonu byly neuvěřitelné. Na základě nezávislých testů u různých akreditovaných laboratoří dokázaly snížit uvolňovaní radonu až o 96% z původních naměřených hodnot!

Mezi materiály Synthesia International, které jsou testované jako protiradonové bariéry se řadí:

  • Poliuretan Spray S-35RGB/ECO

  • Poliuretan Spray S-35RGB/ECO a URELAST P500

Nezávislé testy byly provedeny v laboratořích:Instituto de Ciencas de la Consteruccion|, akreditovaná zkušební laboratoř stavebních materiálů a The Environmental Radioactivity Laboratory of the University of Cantabria (LARUC), akreditovaná laboratoř pro měření radioaktivity a radonu v prostředí.


Reactor E-10hp - vysokotlaké zařízení pro nástřik hydroizolace a polyuretanových pěn 


Jedná se o velmi výkonné zařízení, schopné vysokého tlaku, který je pro dokonalý nástřik pur pěny a polyurey nezbytný. Díky inovativnímu systému pro zvyšovaní tepla a izolovaným nádržím dochází v zařízení k rychlejšímu ohřevu materiálu. Materiál k nanášení je tak v podstatě připraven k nástřiku do 20 minut.

Reactor E-10hp nevyžaduje svůj vlastní generátor, je totiž schopný pracovat na standardní síti domu. Ocenitelná je také lehkost stroje, a tím i jeho snadné přenášení

Reaktor E-10hp a jeho výhody:

  • využít ho lze také pro různé nádrže, úložné prostory nákladních automobilů, či k zajištění druhotné izolace a hydroizolace např. sekundární prevence úniku splašků 
  • reaktor ohřívá materiál rychle a tím zvyšuje produktivitu
  • je přenosný, kompaktní a snadno ovladatelný
  • využití elektrické energie přes standardní elektrickou zásuvku v místě, kde probíhá nástřik. Žádné zbytečné generátory navíc.
  • cenově dostupné řešení hydroizolace

Zdarma nabízíme

Poradíme Vám s řešením tepelných úniků pomocí zaměření termokamerou a zpracováním protokolu čí výběrem vhodného izolantu.