Měření termokamerou

Současné trendy ve stavebnictví přistupují k zateplování budov už mnohem prozíravěji a snaží se eliminovat zbytečné plýtvání tepla právě skrz využívání moderních technologií.

Jednou z těchto variant řešení je měření úniků tepla pomocí termokamery.

Termovize budov je spolehlivé měření, které za splnění určitých podmínek dokáže zmapovat ony významné ztráty, které lze následně zarazit vhodnou izolací a zároveň si ušetřit nemalé výdaje.

Termografické měření (termovize) má schopnost vyměřovat:

 • konstrukční vady domu
 • oblasti spojené s vysokými tepelnými ztrátami
 • tepelné mosty
 • vady v topných soustavách
 • nesprávně těsnící dveře či okna
 • chybné izolace
 • zásahy vlhkosti ve zdivech
 • přehřívání elektrospotřebičů apod.

Dále dokáže zmapovat detailní pronikaní chladu do bytu či kanceláře, protože se dá použít nejen ke zjištění příčin tepelných ztrát, nebo nekvalitně provedené zednické práce. Protože v případě, že termokamera odhalí chyby, ať už v zateplení, rozvodech tepla nebo v samotné konstrukci stavby, máte v ruce pádný argument pro jejich reklamaci.

A jak probíhá takové měření termokamerou?

Termovizní kamera pracuje na principu zobrazování tepelného záření, které všechny snímané objekty samy vyzařují. Jedná se o absolutně pasivní zobrazovací zařízení, které nepotřebuje žádné osvětlení cílových objektů, zbytkové světlo, či různé přisvěcování. Termovizní kamera zobrazuje tepelné rozdíly cílových objektů, a aby byly úniky tepla dobře patrné, mělo by měření probíhat za jistých podmínek:

 • nejlépe v časných ranních hodinách – z důvodu vyšší výhřevnosti v nočních hodinách, stejně tak vetší patrnosti úniku tepla, kde na něj zatím nepůsobí výhřevnost slunečního záření
 • před samotným větráním (okna, dveře)
 • v případě, že je rozdíl teploty interiéru a exteriéru alespoň 15°C.

dobré počasí bez dešťových i sněhových srážek

Pokud jste se rozhodli využít možnosti zaměření své nemovitosti pomocí termovize, měl by ho vždy provést odborník, který umí daný objekt správně nasnímat a finální snímky vždy adekvátně vyhodnotit.

Zdarma nabízíme

Poradíme Vám s řešením tepelných úniků pomocí zaměření termokamerou* a zpracováním protokolu či výběrem vhodného izolantu.

*Měření termokamerou je zdarma v případě závazné objednávky či realizované zakázky. V případě zájmu pouze o službu „měření termokamerou“ je realizace zpoplatněna.