Foukaná minerální izolace

Jedná se o tepelnou izolaci vyrobenou na bázi roztavené horniny čediče, což je vlastně sopečná vyvřelina, hornina, tudíž se v tomto případě jedná o přírodní materiál. Sopečná hornina - čedič se při výrobě této izolace taví, rozvlákňuje a přidáním pojiva vzniká ona kamenná vlna (čedičová vlna), kterou můžeme často znát pod názvem minerální vata.

Použití kamenné vaty pro její vynikající tepelně - izolační vlastnosti uvítáme v potřebě ochrany fasád domů. V zimě se materiál chová tak, že zaručí teplo uvnitř domu, v létě naopak ochrání dům od příliš velkého horka. Díky přírodnímu původu je materiál velice prodyšný, a tím i vynikající pro udržení vnitřního klimatu. Izolační efekt kamenné vlny udržuje stabilně vyšší teplotu vnitřního povrchu stěn a nemůže tedy docházet k často tolik nechtěnému faktu, a to prochladnutí stěn.

Další výhodou jsou výborné akustické vlastnosti materiálu, v případě nechtěného požáru dokáže izolační systém z kamenné vlny kvalitně ochránit konstrukci před jeho účinky.

Zateplení kamennou vatou, se hodí na suché a rovné povrchy, kde nesmí být zdivo poškozeno vlhkostí od základu. Pokud už základy poškození vlhkostí vykazují, je třeba tyto defekty včas odstranit a zamezit tak dalšímu pronikání vlhkosti. Jedině až poté můžeme přistoupit k zateplení kamennou vlnou. Materiál je difúzní a dokáže určitou vlhkost ve zdivu odvětrat, avšak za použití vhodných lepidel a omítkovin.

Kamennou vlnu tak lze využít k zateplení novostaveb, ale i starších domů, které bývají často vyzděny z vepřových cihel, kamenného nebo smíšeného zdiva. Kamenná vlna tak může splnit vaše požadavky, jako je akustický útlum, nebo zajištění paropropustné souvrství fasády. Značně prodlužuje životnost celé stavby a zaručí vhodnou ochranu v případě náhlého ohrožení domu požárem.

Zdarma nabízíme

Poradíme Vám s řešením tepelných úniků pomocí zaměření termokamerou* a zpracováním protokolu či výběrem vhodného izolantu.

*Měření termokamerou je zdarma v případě závazné objednávky či realizované zakázky. V případě zájmu pouze o službu „měření termokamerou“ je realizace zpoplatněna.