Radon bariery

Dříve používané stavební materiály často obsahovaly prvek radonu, který dnes svým postupným uvolňováním (ať už z důvodu nekvalitních ochranných nátěrů nebo působením přírodních vlivů) do ovzduší stojí často za různé zdravotní onemocnění, v nejhorším případě se podílí na vzniku rakoviny plic. Tento prvek nejsme schopni cítit ani vnímat a stává se tak tichým nepřítelem. Je proto nutné veškeré starší zástavby, u kterých bylo provedeno řádné měření, před jeho dalším působením ochránit a to včas, aby nedocházelo k dalšímu úniku do ovzduší a zabránilo se mnohým zdravotním komplikacím.

Co se týče novostaveb, ty dle současných norem podléhají podmínkám, které upravují tzv. ozdravná opatření pro budovy nebo vodovody pro veřejnou potřebu, a to už od zahájení výstavby. Jsou-li případné úniky zjištěny, jsou také řešeny okamžitě, nejčastěji vhodným zateplením domu.

Z hlediska normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží měřením radonové koncentrace by tak mělo být součástí každého schvalovacího rozhodnutí – kolaudace posouzení vhodnosti stavby. Zjištěním přítomností tohoto prvku lze získat potřebné dotace na omezení jeho dalšího působení čili podniknout tzv ozdravná opatření, díky kterým lze zajistit bezpečný a zdravý domov.

Zdarma nabízíme

Poradíme Vám s řešením tepelných úniků pomocí zaměření termokamerou* a zpracováním protokolu či výběrem vhodného izolantu.

*Měření termokamerou je zdarma v případě závazné objednávky či realizované zakázky. V případě zájmu pouze o službu „měření termokamerou“ je realizace zpoplatněna.