Měření termokamerou

Současné trendy ve stavebnictví přistupují k zateplování budov už mnohem prozíravěji a snaží se eliminovat zbytečné plýtvání tepla právě skrz využívání moderních technologií.

Jednou z těchto variant řešení je měření úniků tepla pomocí termokamery.

Termovize budov je spolehlivé měření, které za splnění určitých podmínek dokáže zmapovat ony významné ztráty, které lze následně zarazit vhodnou izolací a zároveň si ušetřit nemalé výdaje.

Termografické měření (termovize) má schopnost vyměřovat:

 • konstrukční vady domu

 • oblasti spojené s vysokými tepelnými ztrátami

 • tepelné mosty

 • vady v topných soustavách

 • nesprávně těsnící dveře či okna

 • chybné izolace

 • zásahy vlhkosti ve zdivech

 • přehřívání elektrospotřebičů apod.

Dále dokáže zmapovat detailní pronikaní chladu do bytu či kanceláře, protože se dá použít nejen ke zjištění příčin tepelných ztrát, nebo nekvalitně provedené zednické práce. Protože v případě, že termokamera odhalí chyby, ať už v zateplení, rozvodech tepla nebo v samotné konstrukci stavby, máte v ruce pádný argument pro jejich reklamaci.

A jak probíhá takové měření termokamerou?

Termovizní kamera pracuje na principu zobrazování tepelného záření, které všechny snímané objekty samy vyzařují. Jedná se o absolutně pasivní zobrazovací zařízení, které nepotřebuje žádné osvětlení cílových objektů, zbytkové světlo, či různé přisvěcování. Termovizní kamera zobrazuje tepelné rozdíly cílových objektů, a aby byly úniky tepla dobře patrné, mělo by měření probíhat za jistých podmínek:

 • nejlépe v časných ranních hodinách – z důvodu vyšší výhřevnosti v nočních hodinách, stejně tak vetší patrnosti úniku tepla, kde na něj zatím nepůsobí výhřevnost slunečního záření

 • před samotným větráním (okna, dveře)

 • v případě, že je rozdíl teploty interiéru a exteriéru alespoň 15°C.

dobré počasí bez dešťových i sněhových srážek

Pokud jste se rozhodli využít možnosti zaměření své nemovitosti pomocí termovize, měl by ho vždy provést odborník, který umí daný objekt správně nasnímat a finální snímky vždy adekvátně vyhodnotit.


Termokamera IRI 4010


IRI 4010 je inovativní ruční termokamera, která nabízí skvělý tepelný obraz a měření teploty najednou. 
Disponuje velkým 31/2 "palcový displejem s vysokou kvalitou snímků, které mohou být následně uloženy a později zpracovány, případně lze zjištěné nedostatky řešit ihned. 

Použití termokamery IRI 4010:

• pravidelná a preventivní údržba staveb,
• monitoring elektrických a mechanických zařízení, nebo topných či chladicích zařízení,
• kontrola výrobních procesů
• zajištění bezpečnosti objektů

Vlastnosti termokamery IRI 4010:

• automatický hot / cold vyhledávač (horká místa mohou být určeny použitím terčíku a aktivací laserového ukazatele)
• analýza okolí
• vícebodové měření teploty
• systém ukládání a vyhledávání snímků v plném rozlišení
• prohlížeč snímků s možností jejich upravování
• je plně radiometrická, teplota může být měřena v plném obraze nebo bodově.

Termokamera je nezbytná pomůcka pro techniky údržby v 21. století a díky ní lze včas zabránit vznikání nechtěných nedostatků staveb, případně zajistit bezpečnost daného obydlí.

Zdarma nabízíme

Poradíme Vám s řešením tepelných úniků pomocí zaměření termokamerou* a zpracováním protokolu čí výběrem vhodného izolantu.

*Měření termokamerou je zdarma v případě závazné objednávky či realizované zakázky. V případě zájmu pouze o službu „měření termokamerou“ je realizace zpoplatněna.