Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme společnost DASPRA BUILDING s.r.o. 
Provozujeme webové stránky www.nejlepsi-izolace.cz

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 1. Zpracování osobních údajů
  • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
   Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: telefonní kontakt a emailová adresa.
       
   Z jakého důvodu?
   Kontaktujeme vás pro další domluvu ohledně námi nabízených služeb.
   Na základě jakého právního důvodu?
   Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
   Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
   Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace. 
  • Zpracování osobních údajů v případě využití našich služeb a uzavření smlouvy
   Pokud si objednáte naše služby, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, emailová adresa.
   Z jakého důvodu?
   Osobní údaje potřebujeme ke zpracování cenové nabídky a dále k fakturačním účelům. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky a díla, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 
   Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).
   Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
   Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
   Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
   Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.
 2. Kdo se k datům dostane?
  Vaše data zůstanou u nás. K vaším údajům se dostanou pouze naší zaměstnanci, kteří jsou vázání mlčenlivostí. Osobní údaje zpracováváme pouze na území EU.
 3. Co byste dál měli vědět
  V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@nejlepsi-izolace.cz.
 4. Používání souborů cookies
  Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 
  Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
  Na webových stránkách používáme následující cookies:
  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  •  Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

  Používané soubory cookies:
   
  Technický název
  Doména
  Typ
  Účel o popis cookies
  Doba trvání

  test_cookie
  .doubleclick.net
  Advertisement
  Test_cookie nastavuje doubleclick.net a používá se k určení, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.
  15 minut

  _fbp
  .nejlepsi-izolace.cz
  Advertisement
  Tento soubor cookie je nastaven společností Facebook, aby po návštěvě webové stránky zobrazoval reklamy buď na Facebooku, nebo na digitální platformě poháněné reklamou na Facebooku.
  3 měsíce

  _gcl_au
  .nejlepsi-izolace.cz
  Analytics
  Poskytuje Google Tag Manager za účelem experimentování s účinností inzerce webových stránek využívajících jejich služby.
  3 měsíce

  _ga
  .nejlepsi-izolace.cz
  Analytics
  Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.
   
  2 roky

  _gid
  .nejlepsi-izolace.cz
  Analytics
  Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.
  1 den

  sid
  .seznam.cz
  Analytics
  Sid cookie obsahuje digitálně podepsané a zašifrované záznamy ID účtu Google uživatele a poslední čas přihlášení.
   
  1 měsíc

  _gat
  .nejlepsi-izolace.cz
  Performance
  Tento soubor cookie instaluje Google Universal Analytics, aby omezil četnost požadavků a tím omezil shromažďování údajů na webech s vysokou návštěvností.
  1 minutu
  Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
  Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
  Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:
   

 5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 
  Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
  Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2020
   

Zdarma nabízíme

Poradíme Vám s řešením tepelných úniků pomocí zaměření termokamerou* a zpracováním protokolu či výběrem vhodného izolantu.

*Měření termokamerou je zdarma v případě závazné objednávky či realizované zakázky. V případě zájmu pouze o službu „měření termokamerou“ je realizace zpoplatněna.